Matilda Forsärla (MP), Anders Karlsson (S), Agnetha Lantz (S), Mikael Stenquist (S), Carin Levin (C), Hans Albertsson (SD), Mats Holmstedt (M),Thorbjörn Johansson (SD), Krister Rydholm (M), Kurre Carlson (L), Helen Uddenberg (M), Tony Ståhl (KD)

Förvärv av Storgatan 18

Tranås kommun och AB Tranåsbostäder tar tillsammans ansvaret för Svanen 10, Storgatan 18.

Tisdagen den 25 april har en enhällig kommunstyrelse beslutat att godkänna förvärv av Svanen 10, Storgatan 18. AB Tranåsbostäder förvärvar fastigheten via bildat dotterbolag. Tillsammans med kommunens bostadsbolag tar kommunen ansvar för en av de mest centrala fastigheterna, byggrätt i centrala delar av staden samt att vi skapar rådighet kring kvarterets framtida utveckling.

AB Tranåsbostäder ändrar inriktning för projektet till kontor samt bostadsändamål (begäran om ny detaljplan) dvs avvecklar delar av befintliga byggnader, utvecklar delar av fastigheten för nyproduktion av trygghetsboende för äldre invånare i Tranås samt kommunal inhyrning.