Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 15 maj kl. 18:30 i stadshuset

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Årsredovisning för Tranås kommunkoncern 2022
  • Revisionsberättelsen och beslut om ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2022
  • Revidering av reglementen
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.