Under torsdagen genomfördes Diskussdagen för elever i ÅK8.

Diskussdagen bjöd in högstadieelever till kommunpolitiken

Under torsdagen var det återigen dags för kommunens elever i årskurs 8 att besöka Stadshuset i samband med Diskussdagen. Eleverna fick under en halvdag inblick i hur det är att vara kommunpolitiker i Tranås kommun, vilka frågor de kan tänkas få behandla samt hur ett kommunfullmäktige går till.

Efter tre års uppehåll till följd av coronapandemin var det under torsdagen dags för den sedvanliga Diskussdagen igen, där elever i årskurs 8 från Ängarydsskolan deltog under förmiddagen och årskurs 8 från Junkaremålsskolan under eftermiddagen.

Under sammanlagt fyra stationer gavs eleverna möjlighet att sätta sig in i kommunpolitiken i Tranås kommun, samtidigt som de fick träffa representanter bland kommunens förtroendevalda. De fyra stationerna innehöll ”Så blir Tranås en hållbar kommun”, tipspromenad, ”Ställ din politiker mot väggen” samt ”Du har makten!”.

”Så blir Tranås en hållbar kommun”
På den första stationen fick eleverna två scenarion med fokus på hållbarhet upplästa. Det ena gällde motorburen ungdom och det andra fyrverkerier under nyårsafton. Eleverna fick sedan diskutera frågan mellan varandra och sedan lägga fram förslag på hur problemen skulle kunna lösas. Till hjälp hade de två förtroendevalda som introducerade de olika områdena, ställde följdfrågor och ledde diskussionerna.

”Ställ din politiker mot väggen”
Den andra stationen gick ut på att eleverna fick ställa sina egna frågor till tre av kommunens förtroendevalda. Det dök upp frågor om allt från skolmaten och sommarjobb till vad politikerna tycker är det bästa beslutet de har varit med och tagit. Frågorna hade eleverna förberett i förhand under lektionstid.

”Du har makten!”
På den tredje stationen utspelade sig ett fingerat fullmäktigemöte kring ett oväntat tillskott på 35 miljoner kronor som finns att använda årligen under fem år, för olika ändamål. Eleverna delades upp i fem olika fiktiva partier, med tillhörande förslag på hur pengarna ska användas, varpå de fick lägga fram förslagen och lägga till sin egen ”dagens överraskning”. Efter framläggningarna öppnades fullmäktige upp till debatt – varpå en omröstning genomfördes för att få fram det vinnande förslaget.

Under dagen hann eleverna dessutom med en tipspromenad utanför Stadshuset samt gemensamt fika tillsammans med de förtroendevalda.

En av stationerna hette ”Du har makten!" och lät eleverna delta i ett fiktivt fullmäktigesammanträde.

Eleverna representerade fem olika, påhittade, partier med olika budgetförslag.