Ökad brandrisk i Tranås kommun

Det är just nu torrt i markerna i Tranås kommun och i de östra delarna av Jönköpings län. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att vara mycket försiktiga och att låta bli att elda.

Det är torrt i markerna och brandrisken är stor i Tranås kommun och i delar av Jönköpings län. Var mycket försiktig om du grillar eller eldar och använd iordningsställda grillplatser. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Den senaste långtidsprognosen pekar på att det kommer vara soligt och varmt väder framöver, räddningstjänsten uppmanar därför allmänheten att vara fortsatt försiktiga.

Tänk också på att:

  • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
  • Om du tänker grilla eller elda, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
  • Är brandrisken hög så hitta ett alternativ till att elda eller grilla. Ta med en matsäck på utflykten och packa extrakläder som värmer.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.
  • Fjolårets gräs brinner lätt (aktuellt under våren)
  • Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

För mer information om eldningsförbud

Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats.
MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.