Länsstyrelsens bedömning om uttag av vatten från vattendrag och sjöar

Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för vattenbrist som kan skada allmäna eller enskilda intressen i länets östra vattendrag.

Länsstyrelsen har idag gjort en ny bedömning för uttag av ytvatten från vattendrag och sjöar. I östra delen av länet är läget ansträngt, vilket innebär att det bland annat för Tranås kommun kvarstår ett beslut om att inte ta vatten från vattendrag och sjöar utan tillstånd eller anmälan.

Har du funderingar?
Tryck här för att komma till Länsstyrelsens informationssida Länk till annan webbplats.