Så står sig förskolan i Tranås kommun jämfört med snittet

För att säkerställa att förskolorna i Tranås kommun håller en likvärdig och hög kvalitét så jämförs de med förskolorna i hela landet. I 2022 års statistik framkommer det att kommunen satsar mer pengar än genomsnittskommunen på sina förskolor samt att andelen utbildade förskollärare är hög i Tranås kommun.

Varje år rapporterar kommuner in statistik till SCB med urval den 15 oktober. Den inrapporterade statistiken grundar sedan en öppen jämförelse kommuner i mellan i verktyget Kolada. I verktyget går det att dela upp jämförelserna beroende på skolform – till exempel förskola, grundskola och gymnasieskola och ger en bra överblick över hur Tranås kommun ligger till gällande gruppstorlekar, kostnader och personaltäthet jämfört med rikets genomsnitt såväl som enstaka utvalda kommuner runt om i landet.

Satsning på fräscha lokaler

I jämförelseverktyget framgår tydligt att Tranås kommun ligger högt jämfört med rikssnittet gällande kostnad per barn inom förskolan – närmare 10 000 kronor per barn och år. Helene Olofsson, förskolechef i kommunen, förklarar detta med bland annat de omfattande renoveringar och nybyggnationer som har skett de senaste åren.

– Vi har satsat mycket pengar på att säkerställa nya, fräscha lokaler för såväl vår personal som förskolebarn i kommunen. Bland annat innefattar detta de nybyggda förskolorna Skogsgläntan och Nötskrikan som stod klara 2017 respektive 2019, men även de omfattande renoveringarna av Tallbackens samt Ängaryds förskola.

Till julen 2024 beräknas Kungsparkens förskola stå klar för inflytt, dit även verksamheten från Bergets förskola ska flyttas. För att hålla nere kostnaderna för projektet har Tranås bostäder och Bu-förvaltningen valt att bygga samma modell som Mjölby kommun redan har byggt på flera förskolor.

– De nya lokalerna kommer ge motsvarande hyreskostnad som de som används idag, vilket vi har landat i tack vare att vi valt ett färdigt koncept och därmed sluppit flera stora projekteringskostnader, säger Helene Olofsson.

Arkitektbild över nya Kungsparkens förskola som ska stå klar till årsskiftet 2024/2025.

Hög andel utbildade förskollärare

Något som också framgår av jämförelseverktyget är att personaltätheten inom förskolan i Tranås kommun är något lägre än rikssnittet, något som Helene Olofsson menar att man är medveten om. I Tranås kommun ligger snittet på 5,8 barn per personal medan rikssnittet ligger på 5,1 barn per personal.

– Vi har gjort stora besparingar inom personalen under 2022, vilket visar sig nu. Gymnasieskolan och grundskolan gjorde sina besparingar tidigare år medan vi inom förskolan gjorde dem senare och därför ser resultatet nu, säger Helene Olofsson.

Samtidigt har Tranås kommun en betydligt högre andel utbildade förskollärare inom sina verksamheter än rikssnittet, där andelen legitimerade förskollärare i Tranås kommun är 61% medan snittet i riket är 43%.

– Min upplevelse är att vi har förhållandevis lätt att rekrytera förskollärare till kommunens förskolor. Vi arbetar bland annat aktivt med övningsförskolor som tar emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning när det gäller framtida kompetensförsörjning, säger Helene Olofsson.

Nästa inrapportering till SCB sker 15 oktober och är utgångspunkten för 2023 års statistik.

Källa: www.kolada.se Länk till annan webbplats.