Med anledning av det förändrade säkerhetsläget

Säkerhetspolisen meddelade igår att terrorhotnivån i Sverige höjs från tre till fyra på en femgradig skala. Tranås kommuns verksamheter är öppna som vanligt. Vi följer utvecklingen och har en löpande dialog med polisen.

Säkerhetspolisen meddelade igår att terrornivån höjs från ett förhöjt till ett högre hot. Beslutet att höja terrornivån beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Säkerhetspolisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt och vara medvetna om det säkerhetsläge som råder.

Tranås kommuns verksamheter är öppna som vanligt och planerade evenemang kommer att genomföras. Vi följer utvecklingen och har en löpande dialog med polisen. Tranås Kommun ingår även i F-samverkan med övriga kommuner i Jönköpings län. F-samverkan är ett nätverkssystem för samverkan i såväl vardag som kris.

Vad kan du tänka på?

  • Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter.
  • Var källkritisk – sprid inte obekräftad information.
  • Du kan läsa mer om det förändrade säkerhetsläget via länkarna nedan:

Säkerhetspolisen - Höjning av terrorhotnivån till högt hot Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - Höjning av terrorhotnivån till högt hot Länk till annan webbplats.

För dig som känner oro

För dig som känner oro inför världsläget finns flera organisationer att vända sig till. Du hittar samlad information på Krisinformations webbplats:

Krisinformation.se - Stöd till dig som känner oro Länk till annan webbplats.