Positiv befolkningstillväxt i Tranås

Under första halvåret 2023 ökade befolkningen med 24 personer.

Bakom siffran kan konstateras att 42 personer fler har valt att flytta till kommunen än som valt att flytta härifrån. De grupper som ökat är åldrarna 20-35 år samt även åldrarna 75 år och äldre.

Den positiva utvecklingen bygger på ett teamawork mellan många olika aktörer konstaterar kommundirektör Pär Thudeen:

- Förhoppningsvis är detta ett tecken på att vi kommer att vända trenden och att utmana och passera gränsen 19 000 invånare i vår resa mot att bli ännu flera vilket är kommunfullmäktiges vision. Detta är ett teamwork där hela Tranås hjälps åt, exempelvis näringsliv, fastighetsägare med många flera, och som marknadsförs genom nöjda kommuninvånare och den riktade marknadsföring som kommer att genomföras för att öka intresset för Tranås kommun som bästa platsen för att bo, leva och verka.

För att åstadkomma en större och långsiktig positiv befolkningsutveckling behövs fler bostäder poängterar Pär Thudeen.

- Vi planerar främst villor och villaliknande bostäder som de arbetsföra åldrarna efterfrågar, men även bostadsrätter för ett komplett utbud. Näringslivet verkar må väldigt bra för tillfället vilket tillsammans med att vi blir flera har och kommer ha positiv inverkan för uthyrningsgraden för hyresrätter.

- Bakslag kommer säkert, inga trender brukar vara utan sådana, t ex brukar kvartal 3 vara ett sämre kvartal för många kommuner som saknar universitet/högskola. Men nu är tid att glädjas! Vi är en av sex kommuner i länet som ökar vår befolkning under första halvåret 2023.