Tyck till om kommunen med SCB

Just nu pågår SCB:s medborgarenkät där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs på uppdrag av kommuner. Den ger svar på hur invånarna bedömer att kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Det är frivilligt att delta men varje svar är viktigt för att ge en bild om Tranåsbornas syn på kommunen och som underlag när kommunen planerar och prioriterar framtida verksamhet.

Sista dagen för att svara på enkäten är den 7 november.