Ny positiv statistik om gymnasiebehörighet

Under läsåret 2022/2023 ökade andelen elever som gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Tranås kommun placerar sig därmed på en andraplats i länsrankingen.

Ny statiskt från Skolverket som fackförbundet Sveriges lärare presenterat visar att 89,2 procent av de Tranåselever som förra läsåret gick ut grundskolan uppnådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Det innebär en ökning med 5,1 procent i jämförelse med året innan.

– Det är ett fantastiskt resultat, det bästa sedan läsåret 2014/2015, säger grundskolechef Conny Oskarsson.

Två år i rad har kommunen haft stigande resultat när det handlar om gymnasiebehörighet. Conny Oskarsson tror att det systematiska kvalitetsarbetet är en faktor till att siffrorna successivt har förbättrats.

– Vi har jobbat utifrån den framtagna planen i några år nu, det ger effekt.

Med det fina resultatet hamnar Tranås på en andraplats bland länets kommuner, endast 0,1 procent bakom Habo kommun. Om man ser till hela landet låg gymnasiebehörigheten på 85 procent. Det betyder att Tranåseleverna presterade bättre än rikssnittet.

– Jag är stolt över alla som har varit med och bidragit till att göra detta möjligt. Rektorer, lärare och övrig personal - alla har gjort sin del, avslutar Conny Oskarsson.

Fotnot: För att en elev ska bli behörig att söka till ett yrkesprogram krävs godkänt betyg i ämnena svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik samt fem ytterligare ämnen. Totalt åtta ämnen.