Stadshuset flaggar orange för att uppmärksamma Orange day

Den 25 november inträffar FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day. För att uppmärksamma dagen kommer Tranås kommun att hissa den orangea flaggan utanför stadshuset under vecka 47.

Den 25 november inträffar FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day. Det är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

En vecka fri från våld i Sverige

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ som anordnas i samband med FN-dagen i syfte att belysa det förbyggande arbetet som görs för att motverka mäns våld mot kvinnor. Nationellt leds En vecka fri från våld av riksorganisationerna Unizon och MäN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Under vecka 47 samlas Jönköpings län kring visionen Ett Jönköpings län fritt från våld.
Evenemang som arrangeras i Jönköpings län under vecka 47 Länk till annan webbplats.

Är du utsatt för våld, eller är orolig för någon annan?

Information för dig som behöver någon att prata med eller någon att fråga om råd.