Julgåva till anställda

Även i år vill Tranås kommun som arbetsgivare visa uppskattning och en fortsatt uppmuntran för det värdefulla arbete som har gjorts under det gångna året. Det sker genom att alla månadsanställda i Tranås kommun får en julgåva i form av ett presentkort hos Shopping Tranås.

– Medarbetarna i Tranås kommun är vår största tillgång som arbetsgivare och vi vill på detta sätt visa vår uppskattning för det fantastiska arbete som görs varje dag inom vår organisation, säger kommundirektör Pär Thudeen.

Som arbetsgivare är de stolta över alla medarbetares insatser som är avgörande för att Tranås kommun ska kunna fortsätta att utvecklas som organisation, till förmån för våra kommuninvånare.

– Vi vill med denna julgåva tacka alla medarbetare. Jag hoppas att ni känner vilken leverans av livskvalité ni levererar till 19.000 kommunmedlemmar 24 timmar om dygnet 365 dagar om året – var stolta över vad ni ger till de som bor, lever och verkar i Tranås kommun, säger Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande.

Julgåvan kommer att delas ut av respektive chef under första veckan i december.