Avgiftskontroll gällande barnomsorg

Under februari 2024 genomför Barn- och utbildningsförvaltningen avgiftskontroll för 2022 års barnomsorgsavgifter. Kontrollen görs ur rättvisesynpunkt - alla ska betala rätt avgift.

Genom att jämföra vårdnadshavares fastställda årsinkomst från Skatteverket, och dela den med 12 månader, fås en genomsnittlig månadsinkomst. Denna jämförs sedan med den inkomstuppgift vårdnadshavare har registrerat för avgiftsberäkning av barnomsorgen.

Visar det sig att den registrerade inkomstuppgiften för 2022 har varit högre eller lägre än den fastställda inkomsten innebär det att kommunen under våren 2024 kommer att fakturera alternativt återbetala avgift till de vårdnadshavare som berörs.