Annika Carlén och Therese Ekman

Ny satsning på SKUA inom förskolan – natur och teknik i fokus

Med Therese Ekman och Annika Carlén i spetsen började Tranås kommun 2018 att arbeta med SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) inom förskolan. Sedan i höstas har fokuset lagts på ämnena natur och teknik.

I cirka fyra års tid har Therese Ekman och Annika Carlén i sina roller som SKUA-utvecklare utbildat kollegor inom området. För att nå ut så brett som möjligt direkt valde duon att starta ett nätverk där representanter från de olika förskolorna får ta del av kunskap som de i sin tur förmedlar ute i verksamheterna.

– De är SKUA-ambassadörer, säger Annika.

Men vad innebär egentligen SKUA?

– Det handlar mycket om kollegialt lärande, att koppla teori till praktik och att ha höga förväntningar och se barnen som kompetenta. Man behöver inte förenkla saker, vi ska använda rätt begrepp från start, säger Therese.

Annika fortsätter:

– Undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför använder vi bra litteratur och forskning när vi utbildar.

Duon säger att målet med SKUA är att höja kompetensen och skapa likvärdighet i kommunens förskolor.

Sedan starten av SKUA-arbetet har ambassadörerna fått en grundutbildning med fokus på språket.

– Språket är grunden till allt lärande. Man kan säga att det är som ett paraply över hela förskolans läroplan. Oavsett vilket ämne det handlar om behöver vi språket för att kommunicera och lära ut, säger Annika.

Ämnen som kan upplevas svåra

Nu har Therese och Annika, med hjälp av rektorerna, tagit SKUA-arbetet ett steg längre. Sedan i höstas ligger fokuset på två specifika ämnen – natur och teknik.

Varför det blev just natur och teknik förklarar SKUA-utvecklarna med att det är två ämnen som ofta inte tar så stor plats i förskolan. De kan upplevas som lite svåra, att pedagogerna själva inte riktigt vet hur de ska ta sig an dem. Man kan också se ett ganska svalt intresse för högre utbildning inom de naturvetenskapliga ämnena. Det finns alltså flera fördelar med att introducera natur och teknik i tidig ålder för att väcka barnens nyfikenhet.

Therese och Annika är tydliga med att det i förskolan inte handlar om ämnesundervisning som i skolan. I stället hittar man en utgångspunkt, till exempel i en saga som barnen är intresserade av, och arbetar sedan utifrån den med de olika delarna i förskolans läroplan.

–Vi måste hitta vad som är intressant, roligt och meningsfullt för barnen. Det ska alltid vara grunden. Utifrån en enkel saga kan man hitta hur många delar som helst, och dessutom fångar man upp barnen, säger Therese.

Hon fortsätter:

– Naturvetenskap och teknik finns ju runt omkring oss hela tiden. När man öppnar och stänger en dörr, när man åker rutschkana, när blöta löv fastnar på skorna och så vidare.– Det är viktigt att barnen får vara delaktiga och ha inflytande i förskolan. De är kunskapssökande och ställer frågor, vilket gör att vi får lära oss längs vägen. Det är spännande att vi aldrig vet exakt vad en termin kommer att innehålla, det byggs upp tillsammans med barnen, säger Annika.

Positiva resultat

Tre gånger per termin träffar Therese och Annika SKUA-ambassadörerna i grupper om fem-sex personer. Under träffarna sker utbildning och man reflekterar, diskuterar och delar erfarenheter med varandra.

Therese och Annika tycker att det är roligt och givande att arbeta med att utveckla förskoleverksamheten, och under de år som gått sedan SKUA introducerades har de kunnat se positiva resultat. SKUA har blivit ett naturligt verktyg för pedagogerna. Samtidigt har det skapat engagemang och en strävan mot samma mål, oavsett vilken förskola inom kommunen man jobbar på – att vara en helhet.