Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 25 mars kl. 18:30 äger kommunfullmäktige rum. Följ mötet antingen på plats i stadshuset, via webb-tv eller radio.

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag inlämnade före 2023-03-31
  • Fördelning av 2023 års resultat samt revidering av budget 2024
  • Finansrapport per 2023-12-31
  • Lokalförsörjningspolicy för Tranås kommun
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.