"Min gröna plats" - en enkät inför grönstrukturplanen

En enkät som ger underlag till kommunens arbete med grönstrukturplanen.

Vill du hjälpa oss att bli ännu bättre? Fyll i enkäten nedan.

Gröna utemiljöer och deras upplevelsevärden kan ha stor positiv betydelse för hälsan och välmåendet. Hur du som invånare i Tranås kommun upplever dina gröna platser i kommunen, är därför något vi gärna vill veta mer om.

Enkätsvaren om dina gröna platser kan ge oss en uppfattning om vad du uppskattar i de gröna miljöerna, vad som kan förbättras, och kan även komma att ge klarhet kring om tillgången till gröna upplevelsevärden är tillräckligt god i kommunen. Det ger oss ett bra underlag för bevarande och fortsatt utveckling av de gröna miljöernas upplevelsevärden, som är en betydelsefull del av grönstrukturplanen.

Min gröna plats (arcgis.com) Länk till annan webbplats.