Tranås kommuns flyktingmottagande

Sedan flera veckor tillbaka förbereder Tranås kommun flyktingmottagande. Inriktningen har huvudsakligen varit – och är – lokalerna i före detta Beckhemmet i Stoeryd.

Kommunerna i Sverige tar emot flyktingar via Migrationsverket. Det är Migrationsverket som har ansvaret för landets flyktingmottagande. På samma sätt som 2015-2016 vädjar nu Migrationsverket om kommunernas hjälp då myndigheten till följd av höga flyktingtal inte klarar av sin uppgift.

Det kommunala flyktingmottagande i Jönköpings län är hittills mycket lågt. Tranås kommun har ännu inte fått information om förväntat mottagande, vare sig i närtid eller på sikt. Det gör det svårt för kommunen att agera.

Kommunstyrelsen har fattat ett enigt beslut att ge kommundirektören mandatet att starta upp verksamhet inom en given kostnadsram. Tranås kommuns politik har därigenom tydligt uttryckt sin vilja att bistå Migrationsverket i denna svåra situation för ukrainska flyktingar.

Kommuninvånarnas skattemedel behöver emellertid samtidigt användas ansvarsfullt. Kommunens inriktning just nu är därför att genom god planering verka för ett mottagande på kort varsel från Migrationsverket, utan att för den skull binda upp sig i längre hyresavtal eller andra merkostnader utan vetskap om att ett flyktingmottagande är aktuellt. Detta innebär troligtvis en iordningsställandetid på ungefär 2-4 dagar från eventuellt besked från Migrationsverket.