Förberedelserna för tillfälligt flyktingboende avbryts

Migrationsverket har informerat Tranås kommun om ändrade förutsättningar för användande av tillfälliga boendeplatser. Informationen från Migrationsverket innebär att Beckhemmet i nuläget inte är aktuellt som tillfälligt boende. Tranås kommun avbryter därmed arbetet med att förbereda flyktingboende i kommunen.

Den 10 mars fick Tranås kommun via Länsstyrelsen i Jönköpings län en begäran från Migrationsverket om att bidra med tillfälliga boendeplatser. Bedömningen då var att Migrationsverkets boendekapacitet inte räckte för att motsvara behovet. Begäran avsåg tillfälliga boendeplatser i till exempel skolor eller gymnastiksalar där kommunen är ägare eller verksamhetsansvarig.

Som situationen ser ut just nu bedömer Migrationsverket att behovet av tillfälliga boendeplatser är cirka 6 000, och att det i nuläget endast behövs hjälp från vissa kommuner i närheten av verkets kontor.

Utifrån denna bedömning meddelar nu Migrationsverket att de tillfälliga boendeplatser i Beckhemmet som Tranås kommun rapporterat in inte längre behövs. Utifrån denna information avbryter Tranås kommun det arbete som inletts med att förbereda det tillfälliga boendet.

– Vi har informerat hyresvärden för Beckhemmet och upphör med vår bemanningsplanering som vi hade löst internt, säger kommundirektör Pär Thudeen.

Nytt behov kan uppstå

Eftersom antalet människor som flyr från Ukraina till Sverige kan öka med kort varsel är det möjligt att Migrationsverket längre fram kommer att behöva hjälp med tillfälliga boendeplatser även från de kommuner som de just nu inte behöver stöd från, däribland Tranås kommun.

Det material som har köpts in och samlats in från frivilligorganisationer för att användas till det tillfälliga boendet kommer att sparas inför att ett tillfälligt boende kan behöva öppnas igen med kort varsel. Pär Thudeen är tacksam över det stora engagemanget från många Tranåsbor:

– Privatpersoner, föreningar och frivilligorganisationer har gjort en beundrandsvärd insats och jag vill rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig och anmält sitt intresse för att hjälpa till. Alla kontaktuppgifter och uppgifter om vilken hjälp man kan bistå med har sparats, och kommunen hör av sig om och när behoven uppstår.