Företagssupport kring energi- och klimat

Tillsammans med Tranås kommuns energi- och klimatrådgivare erbjuder vi stöd i dessa frågor till företagen i Tranås.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är oberoende och kostnadsfri och finansieras av Energimyndigheten. Tjänsten har ett tätt samarbete med regionens Energikontor Norra Småland.

En effektivare användning av energin leder till ökad lönsamhet, mindre miljöpåverkan och ofta också fördelar i produktionen. Om du som företagare tar hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare, genomför vi ett företagsbesök där vi går igenom företagets energianvändning övergripande. Vi ger därefter råd kring de frågeställningar ni har och identifierar de åtgärder ni behöver arbeta vidare med.

Ett av de råden vi ger är att genomgå ett systematiskt energieffektiviseringsarbete. Detta arbete börjar med att du tar reda på hur företagets energistatistik ser ut, denna statistik kan du få från ditt elbolag, t.ex Tranås Energi, detta genom att logga in på ”mina sidor” eller tar kontakt med energileverantören direkt.

Behöver man en djupare analys rekommenderar vi att man tar fram en energikartläggning som är en upphandlad konsulttjänst, där syns elförbrukningen tydligare i olika steg, och med kartläggningen som underlag kan sedan olika beslut om åtgärder fattas.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare i Tranås kommun

E-post: energiradgivning@tranas.se
Telefon: 072-141 08 83

Senast publicerad: