Test av utomhusvarningen

På måndag 7/3 kl. 15.00 testas utomhusvarningen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Med tanke på omvärldsläget vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) betona att måndagens signal är just ett test.

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten