Så förbereder du dig för kris

Du har ett personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet. Förbered dig för att klara vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Vid en kris måste samhällets resurser först gå till de mest nödställda. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Ditt ansvar

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla drabbade samtidigt utan måste prioriteras för de mest utsatta. Har du reflekterat över hur just du och dina anhöriga skulle klara en vardag som inte fungerar som vi är vana vid? Planera för att kunna klara dig i minst en vecka utan samhällets hjälp. Utgå från kroppens behov av värme, vatten, mat och hygien.

Checklista — bra saker att ha hemma

Här finns tips på hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma:

 • vattendunkar
 • matförråd
 • campingkök med bränsle
 • alternativ värmekälla, om möjligt
 • ficklampa med extra batterier
 • fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen
 • stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • varma kläder, filtar och sovsäck
 • radio med batteri, vev eller solceller, eller tillgång till bilradio
 • vevladdare till mobilen
 • hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar eller våtservetter
 • plastpåsar och sopsäckar
 • husapotek med det viktigaste för dig
 • kontanter
 • papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Kommunen ska snabbt informera alla som bor eller vistas i kommunen vid en allvarlig händelse. Oftast sker detta genom kommunens webbplats och på vår Facebook-sida. Även andra kanaler kan användas för att nå ut med viktig information till dig.

Vid en krissituation kan det hända att du blir utan ström under en längre tid. Då är det viktigt att kunna hålla sig informerad om hur situationen utvecklas. Ha därför alltid en batteriradio med färska batterier till hands för att kunna lyssna på information som ges i radio. Du kan också använda bilradion.

Håll dig informerad via pålitliga källor

När något händer är det ditt ansvar som enskild individ att aktivt inhämta information från betrodda källor. Lyssna framför allt på lokalradion P4 Jönköping, som har ett särskilt uppdrag att förmedla opartisk information till allmänheten.

Värdera informationen du tar del av

Att vara källkritisk kan vara svårt, men försök att alltid värdera den information du tar del av. Stämmer informationen? Kommer den från en pålitlig källa? Varför finns informationen och finns det någon som tjänar på att du sprider den? Kan du hitta informationen via flera källor?

Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid allvarliga händelser. Du kan få VMA via flera olika kanaler, vanligtvis via radio och tv. Om du befinner dig i det drabbade området kan du få sms i din mobiltelefon. Följ de uppmaningar som ges och följ händelsen via Sveriges Radio P4 eller krisinformation.se.

Utomhusvarning

Vid riktigt allvarliga händelser används utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande. Signalen hörs oavbrutet i 7 sekunder i taget, med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal.

Varningssystemet testas var tredje månad. Tidpunkten för testerna är klocka 15.00 den första helgfria måndagen.

Om signalen hörs i skarpt läge ska du:

 • gå inomhus
 • stänga alla dörrar, fönster och ventilation
 • lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT eller text-tv
 • Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.

Om viktigt meddelande till allmänheten, (VMA) hos krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Skyddsrum ska ge fysiskt skydd åt människor vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär 7 miljoner människor. Skyddsrum finns i olika typer av byggnader, till exempel bostadshus och industrifastigheter. De har förstärkta väggar och dörrar och ska stå emot tryckvågor, giftiga gaser, biologiska stridsmedel, brand och bråte från rasande hus.

Hitta ditt närmaste skyddsrum

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skyddsrums-skylt. Skylten har en orange fyrkant med blå triangel i och texten SKYDDSRUM.

Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns:

MSB:s karta över skyddsrum i Sverige Länk till annan webbplats.

Mer information om kris

Kontakt

Säkerhetscentrum

E-post: raddning@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: