Allmänna val

Vart fjärde år väljs ledamöterna till riksdagen, region­fullmäktige och kommun­fullmäktige. Val till Europa­parlamentet sker vart femte år.

Valnämnden i Tranås kommun ansvarar för genomförandet av det allmänna valet, val till Europaparlamentet och svarar även för folkomröstningar. Valnämnden är den lokala valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har ansvar för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna.

Om valnämnden i Tranås

Allmänna val 2022

Riksdagsvalet i Sverige äger rum söndagen den 11 september 2022. Vid detta val kommer Sveriges riksdag för mandatperioden 2022–2026 att väljas.

Det händer efter valdagen

Den 11 september 2022 var det val i Sverige till riksdag, region och kommun. Här kan du läsa vad som händer efter valdagen.

Preliminär rösträkning

Efter att vallokalerna stängt under söndagskvällen påbörjades den preliminära rösträkningen. Rösterna räknas två gånger av kommunerna och kontrolleras flera gånger för att säkerställa ett korrekt resultat. Det preliminära resultatet presenteras redan under valnatten.

Onsdagen efter valet fortsätter den preliminära rösträkningen under den så kallade onsdagsräkningen, då räknas utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. I Tranås sker onsdagsräkningen 14 september kl 9.00 i stadshuset. Då är allmänheten välkommen att komma och följa räkningen på plats.

Slutlig rösträkning

Under måndagen, dagen efter valet, påbörjar Länsstyrelsen den slutliga rösträkningen genom att kontrollräkna och bedöma giltiga och ogiltiga röster. Valet till riksdagen räknas först, därefter kommunfullmäktige och sist regionfullmäktige.

När räkningen är klar fördelar Länsstyrelsen mandaten mellan partierna utifrån valresultatet. Ett mandat är en plats för de politiska partierna till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Partierna får olika många mandat beroende på valresultat. När mandaten delats upp mellan partierna, bestäms det vilka kandidater som får plats som ledamöter.

Kommunfullmäktige i Tranås kommun

Valresultatet avgör hur platserna i kommunfullmäktige och nämnderna fördelas. Nya kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober 2022, samma datum gäller för samtliga 290 kommuner i Sverige. Riksdagen har fattat beslut om 15 oktober för att valresultatet ska få ett snabbt genomslag. Vid det första sammanträdet för kommunfullmäktige som hålls 17 oktober väljs kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Då väljs även kommunens valberedning.

Mandatperioden för kommunstyrelsen och nämnderna i kommunen börjar den 1 januari 2023.

Se valresultatet på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kansliavdelningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Valsamordnare

Eva Klahr
E-post: eva.klahr@tranas.se
Telefon: 0140-681 49

Senast publicerad: