Demokratikommittén

Demokratikommittén är en beredning under kommunfullmäktige. Den består av åtta ledamöter, en från varje parti som är representerat i fullmäktige. Demokratikommittén arbetar med frågor som ska stärka demokratin i kommunen.

Demokratikommitténs sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.15.

  • 16 februari
  • 13 april
  • 7 september
  • 9 november

Ledamöter i demokratikommittén

Ledamöter

Parti

Roll

E-post

Gunnel Lind

M

Ordförande

gunnel.lind.po@tranas.se

Kurre Carlson

L

Ledamot

kurre.carlson.po@tranas.se

Rolf Lindahl

KD

Ledamot

rolf.lindahl.po@tranas.se

Carin Levin

C

Ledamot

carin.wallin.po@tranas.se

Annica Nordqvist

MP

Ledamot

annica.nordqvist.po@tranas.se

Jan-Erik Gustavsson

S

Vice ordförande

jan-erik.gustavsson.po@tranas.se

Suzanne Schöblom

V

Ledamot

suzanne.schoblom.po@tranas.se

Ulla-Britt Holmberg

SD

Ledamot

ulla-britt.holmberg.po@tranas.se

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Demokratikommitténs protokoll 2022
Demokratikommitténs protokoll 2021

Senast publicerad: