Demokratikommittén

Demokratikommittén är en beredning under kommunfullmäktige. Den består av åtta ledamöter, en från varje parti som är representerat i fullmäktige. Demokratikommittén arbetar med frågor som ska stärka demokratin i kommunen.

Demokratikommitténs sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.00.

  • 16 februari
  • 27 april
  • 15 juni
  • 7 september
  • 19 oktober
  • 9 november

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Demokratikommitténs protokoll 2023
Demokratikommitténs protokoll 2022
Demokratikommitténs protokoll 2021

Senast publicerad: