Ukraina - det här gör kommunen just nu

Mottagandet kommer att ske i lägenheter som hyrs av Tranås kommun mot ersättning från Migrationsverket.

Från och med 1 juli ansvarar kommunerna för att ordna boende till de flyktingar från Ukraina som har behov av det. Tranås kommun ska ta emot 40 personer under hösten. Mottagandet kommer att ske i lägenheter som hyrs av Tranås kommun mot ersättning från Migrationsverket. Allt mottagande sker via Migrationsverket.

Läs mer om kommunens flyktningmottagande

Samtidigt samverkar kommunen med flera andra kommuner inom F-samverkan, med länsstyrelsen, regionen, Migrationsverket och andra viktiga aktörer och följer händelseutvecklingen.

Vill du engagera dig i flyktingmottagande?

Kontakta kommunens växel via e-post eller telefon för att meddela hur du kan och vill bidra till att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi sparar ditt erbjudande och kontaktar dig om det blir aktuellt. Både privatpersoner, organisationer och föreningar kan engagera sig.

Kommunernas ansvar är att ordna skola och förskola till asylsökande. Kommunerna ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn, och kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende. Migrationsverket anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande. Migrationsverket betalar också ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader för personer som fått uppehållstillstånd.

Migrationsverkets information med anledning av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Kontakt

Växeln

E-post: tranas.kommun@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: