Sammanträdesdagar 2023

Här finns en sammanställning av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdesdatum.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2023

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla som vill är välkomna för att lyssna.

Mötet startar kl. 18.30.

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 27 mars
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november*
 • 4 december*

* Mötet startar kl. 17.00.

Kommunstyrelsens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.30.

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 14 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

Mötet startar kl. 08.30.

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 4 april
 • 9 maj
 • 7 juni (ons)
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.30.

 • 1 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 14 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Bygg- och miljönämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 13.15.

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 28 mars (tis)
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 13.30.

 • 31 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Socialnämndens sammanträden 2023

 • 25 januari kl. 9.00
 • 22 februari kl. 9.00
 • 22 mars kl. 9.00
 • 19 april kl. 9.00
 • 24 maj kl. 9.00
 • 21 juni kl. 9.00
 • 23 augusti kl. 9.00
 • 20 september kl. 9.00
 • 25 oktober kl. 9.00
 • 29 november kl. 9.00
 • 20 december kl. 9.00

Teknik- och griftegårdsnämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.30.

 • 20 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Demokratikommitténs sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.00.

 • 16 februari
 • 27 april
 • 15 juni
 • 7 september
 • 19 oktober
 • 9 november

Valnämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 10.00.

 • 9 mars
 • 12 oktober
 • 30 november

Sammanträden 2023

 • 6 februari - ägardialog
 • 4 april
 • 7 juni
 • 12 september
 • 7 november

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: