Stäng sök
Tranås logotyp

Sammanträdesdagar 2022

Här finns en sammanställning av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdesdatum.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla som vill är välkomna för att lyssna.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2022

 • Måndagen den 17 januari kl. 18.30
 • Måndagen den 21 februari kl. 18.30
 • Måndagen den 28 mars kl. 18.30
 • Måndagen den 2 maj kl. 18.30
 • Måndagen den 13 juni kl. 18.30
 • Måndagen den 5 september kl. 18.30
 • Måndagen den 3 oktober kl. 18.30
 • Måndagen den 17 oktober kl. 18.30
 • Måndagen den 7 november kl. 17.00
 • Måndagen den 5 december kl. 17.00

Kommunstyrelsens sammanträden 2022

 • 8 februari kl. 08.30
 • 15 mars kl. 08.30
 • 19 april kl. 08.30
 • 24 maj kl. 08.30
 • 21 juni kl. 08.30
 • 30 augusti kl. 08.30
 • 20 september kl. 08.30
 • 18 oktober kl. 08.30
 • 22 november kl. 08.30
 • 13 december kl. 08.30

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022

 • 25 januari kl. 08.30
 • 1 mars kl. 08.30
 • 5 april kl. 08.30
 • 10 maj kl. 08.30
 • 14 juni kl. 08.30
 • 16 augusti kl. 08.30
 • 6 september kl. 08.30
 • 4 oktober kl. 08.30
 • 8 november kl. 08.30
 • 6 december kl. 08.30

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2022

 • 19 januari kl. 08.00
 • 9 februari kl. 08.00
 • 30 mars kl. 08.00
 • 27 april kl. 08.00
 • 25 maj kl. 08.00
 • 15 juni kl. 08.00
 • 31 augusti kl. 08.00
 • 28 september kl. 08.00
 • 2 november kl. 08.00
 • 23 november kl. 08.00
 • 15 december kl. 08.00

Bygg- och miljönämndens sammanträden 2022

 • 31 januari kl. 13.15
 • 28 februari kl. 13.15
 • 29 mars kl. 13.15
 • 25 april kl. 13.15
 • 23 maj kl. 13.15
 • 20 juni kl. 13.15
 • 29 augusti kl. 13.15
 • 26 september kl. 13.15
 • 24 oktober kl. 13.15
 • 21 november kl. 13.15
 • 19 december kl. 13.15

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2022

 • 25 januari kl. 13.30
 • 22 februari kl. 13.30
 • 22 mars kl. 13.30
 • 26 april kl. 13.30
 • 31 maj kl. 13.30
 • 21 juni kl. 13.30
 • 23 augusti kl. 13.30
 • 11 oktober kl. 13.30
 • 15 november kl. 13.30
 • 20 december kl. 13.30

Socialnämndens sammanträden 2022

 • 26 januari kl. 09:00
 • 23 februari kl. 09:00
 • 23 mars kl. 09:00
 • 20 april kl. 09:00
 • 18 maj kl. 09:00
 • 22 juni kl. 09:00
 • 24 augusti kl. 09:00
 • 21 september kl. 09:00
 • 19 oktober kl. 09:00
 • 16 november kl. 09:00
 • 14 december kl. 09:00

Teknik- och griftegårdsnämndens sammanträden 2022

 • 21 februari kl. 08.30
 • 21 mars kl. 08.30
 • 25 april kl. 08.30
 • 23 maj kl. 08.30
 • 27 juni kl. 08.30
 • 29 augusti kl. 08.30
 • 26 september kl. 08.30
 • 24 oktober kl. 08.30
 • 21 november kl. 08.30
 • 19 december kl. 08.30

Demokratikommitténs sammanträden 2022

 • 13 januari kl. 08.15
 • 10 februari kl. 08.15
 • 10 mars kl. 08.15
 • 7 april kl. 08.15
 • 16 juni kl. 08.15
 • 8 september kl. 08.15
 • 13 oktober kl. 08.15
 • 10 november kl. 08.15

Valnämndens sammanträden 2022

 • 20 januari kl. 10.00
 • 25 februari kl. 10.00
 • 17 mars kl. 10.00
 • 21 april kl. 10.00
 • 19 maj kl. 10.00
 • 16 juni kl. 10.00
 • 28 augusti kl. 10.00
 • 29 september kl. 10.00
 • 24 november kl. 10.00

Sammanträden 2022

 • 5 april kl. 08.00
 • 14 juni kl. 08.00
 • 6 september kl. 08.00
 • 8 november kl. 08.00

Bokslutsberedning den 24 februari 2022

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: