Rösträtt och röstkort

För att få rösta i svenska val måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Du som har rätt att rösta får ett röstkort i god tid innan valdagen.

Vem har rösträtt?

Val till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Val till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Röstkort

Är du röstberättigad erhåller du ett röstkort i god tid innan valdagen.

Ta med dig röstkortet när du röstar

Väljer du att rösta på valsöndagen är du välkommen till den lokal som står angiven på ditt röstkort. Du måste alltid ha röstkortet med dig för att förtidsrösta och för att rösta på institution.

Stämmer uppgifterna?

Kontrollera att uppgifterna på ditt röstkort stämmer. Är något fel eller har du förlorat ditt kort? Har du andra frågor? Kontakta kommunkansliet, telefon 0140-681 49 eller 0140-684 87.

Kontakt

Kansliavdelningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Valsamordnare

Eva Klahr
E-post: eva.klahr@tranas.se
Telefon: 0140-681 49

Senast publicerad: