Teknik- och griftegårdsnämnden

Teknik- och griftegårdsnämnden ansvarar för många olika verksamhetsområden kopplat till samhällsbyggnadsförvaltningen i Tranås kommun. Här hittar du dokument från de senaste åren. Om du vill ta del av äldre handlingar är du välkommen att kontakta nämndsekreteraren.

Teknik- och griftegårdsnämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.30.

  • 20 februari
  • 20 mars
  • 24 april
  • 22 maj
  • 19 juni
  • 28 augusti
  • 25 september
  • 23 oktober
  • 20 november
  • 18 december

Kontakt

Teknik- och griftegårdsnämnden

E-post: samhallsbyggnad@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Nämndsekreterare

Arvid Zerne
E-post: arvid.zerne@tranas.se
Telefon: 0140-681 44

Senast publicerad: