Ukraina - så kan du hjälpa till

På grund av Rysslands invasion av Ukraina är många människor på flykt. Här kan du läsa om hur du kan bidra för att hjälpa de som drabbats av kriget.

Vill du engagera dig i flyktingmottagande?

Kontakta kommunens växel via e-post eller telefon för att meddela hur du kan och vill bidra till att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi sparar ditt erbjudande och kontaktar dig om det blir aktuellt. Både privatpersoner, organisationer och föreningar kan engagera sig.

Börja med ett besök på Migrationsverket

Du som tagit emot flyktingar i ditt hem eller på annat sätt blir första kontakt behöver informera om att alla ukrainska flyktingar så snart som möjligt efter ankomst ombeds besöka Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Detta gör det möjligt att få hjälp med exempelvis boende, ekonomiskt bistånd och rätt till vård. Det ger också nyanlända barn rätt till skolgång.

Vänd dig till en etablerad hjälporganisation om du vill skänka pengar eller saker till de drabbade i Ukraina. Kontakta organisationen för att ta reda på hur du kan hjälpa till. Kommunen har inte möjlighet att ta emot och vidarebefordra pengar och gåvor.

Om du funderar på att ta emot flyktingar i ditt hem — fundera först över dina egna begränsningar. Hur länge kan du erbjuda husrum? Kan du ta emot personer som bara talar ukrainska? Kan du ta emot personer som behöver särskilt stöd? Vad klarar du av ekonomiskt?

Det är frivilligt för privatpersoner att ta emot flyktingar i sitt hem. Därför kan kommunen inte erbjuda någon ersättning.

Personer som kommer till Sverige från Ukraina ska vända sig till Migrations­verket. Migrations­verket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. 

Migrationsverkets information med anledning av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. De bör tas emot senast en månad efter ankomsten.

Barn som fyllt 1 år har rätt till förskola på samma villkor som svenska medborgare. Barnet garanteras en förskoleplats inom fyra månader.

Gör så här för att barnet ska få en plats i förskola eller skola

  1. Registrera barnet/ungdomen som flykting hos Migrationsverket.
  2. Kontakta därefter barn- och utbildningsförvaltningen för att söka plats i förskola eller skola.
  3. Barnet/ungdomens skolkunskap kartläggs av barn- och utbildningsförvaltningen.
  4. Barnet/ungdomen klassplaceras på en skola i kommunen. Placeringen sker, i den mån det är möjligt, utifrån kartlagd skolkunskap och närhetsprincipen.

Kontakt

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen:

Förskola

Paula Grudemo
E-post: paula.grudemo@tranas.se
Telefon: 0140-683 26

Grundskola

Frida Andersson
Telefon: 0140-683 44
E-post: frida.l.andersson@tranas.se

Kontakt

Växeln

E-post: tranas.kommun@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: