Kommunala bolag

Tranås kommun äger Tranås Stadshus AB där dotterbolagen AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB ingår. Tillsammans utgör de stadshuskoncernen. Dessutom äger Tranås kommun bolaget Östanå Parken AB.

Tranås kommun, stadshuskoncernen och Östanå Parken AB utgör kommunkoncernen.

AB Tranåsbostäder

Tranåsbostäder bygger och förvaltar fastigheter i Tranås kommun. Bolaget tillhandahåller lokaler och fastigheter för kommunal verksamhet så som skola och äldreomsorg samt för bostäder.

Ombud; Mats Holmstedt (M) och ersättare Mikael Stenquist (S).

Ordinarie ledamöter

Ordinarie

Parti

Roll

E-post

Krister Rydholm

M

Ordförande

krister.rydholm.po@tranas.se

Tommy Färnemyhr

S

Vice ordförande

farnemyhr@telia.com

Leif Osbeck

KD

Ledamot

leif.osbeck.po@tranas.se

Nils Lindqvist

S

Ledamot

nilslindqvist1954@gmail.com

Hedvig Lindqvist

SD

Ledamot

hedvig.lindqvist.po@tranas.se


Ersättare för ordinarie ledamöter i styrelsen

Ersättare

Parti

Roll

E-post

Bodil Nordgren

C

Ersättare

bodil.nordgren.po@tranas.se

Birgitta Eliasson

S

Ersättare

eliasson.birgitta@hotmail.com

Per Ulfsbo

L

Ersättare

per.ulfsbo.po@tranas.se

Richard Katisko

S

Ersättare

richard.katisko@ifmetall.se

Roger Berglund

SD

Ersättare

roger.berglund.po@tranas.se

Revisor

Birgitta Andersson (S)
Epost: birgitta.andersson.po@tranas.se

Ersättare

Peter Rittmark (M)
E-post: peter.rittmark.po@tranas.se

Kontakt

AB Tranåsbostäder

Magnus Nilsson, vd
E-post: magnus.nilsson@tranasbostader.se
Telefon: 0140-38 49 54

Webbplats: tranasbostader.se Länk till annan webbplats.

Tranås Energi AB

Tranås Energi producerar el och värme med förnybara energikällor samt tillhandahåller samhällsviktig infrastruktur såsom elnät, gatljus, fibernät, fjärrvärme, vattenkraft och energitjänster.

Ombud; Mats Holmstedt (M) och ersättare Mikael Stenquist (S).

Ordinarie ledamöter

Ordinarie

Parti

Roll

E-post

David Hultman

C

Ordförande

david.hultman@outlook.com

Lars Karlsson

S

Vice ordförande

lars.karlsson.po@tranas.se

Kenneth Andersson

KD

Ledamot

kenneth.andersson.po@tranas.se

Per Samuelsson

M

Ledamot

per.samuelsson.po@tranas.se

Bernt Svensson

L

Ledamot

bernt.l.svensson@telia.com

Håkan Joelsson

S

Ledamot

hakan.joelsson.po@tranas.se

Björn Forsell

SD

Ledamot

bjorn.forsell.po@tranas.se


Ersättare för ordinarie ledamöter i styrelsen

Ersättare

Parti

Roll

E-post

Mikael Gustafsson

C

Ersättare

mikael.gustafsson.po@tranas.se

Bertil Johansson

S

Ersättare

bertil.johansson.po@tranas.se

Beatrice Adolfsson

KD

Ersättare


Bo Sundström

M

Ersättare

bo.sundstrom@m23.calypso.net

Björn Rosenquist

L

Ersättare

bjorn.rosenquist.po@tranas.se

Sofie Karlsson

S

Ersättare

sofie.karlsson.po@tranas.se

vakant

SD

Ersättare


Revisor

Svanthe Hansson (S)
E-post: svanthe.hansson.po@tranas.se

Ersättare

Peter Rittmark (M)
E-post: peter.rittmark.po@tranas.se

Kontakt

Tranås Energi AB

Niklas Johansson, vd
E-post: niklas.johansson@tranasenergi.se
Telefon: 0140-692 01

Webbplats: tranasenergi.se Länk till annan webbplats.

Tranås Stadshus AB

Tranås Stadshus AB är ett helägt dotterbolag till Tranås kommun. Tranås Stadshus AB äger bolagen AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB.


Ordinarie ledamöter

Ordinarie

Parti

Roll

E-post

Mats Holmstedt

M

Ordförande

mats.holmstedt.po@tranas.se

Mikael Stenquist

S

Vice ordförande

mikael.stenquist.po@tranas.se

Tony Ståhl

KD

Ledamot

tony.stahl.po@tranas.se

Revisor

Väljs i februari

Ersättare

Väljs i februari

Kontakt

Tranås Stadshus AB

Ekonomiavdelningen Tranås kommun
E-post: ekonomi@tranas.se

Senast publicerad: