Kommunvision 2040 - Tranås tar initiativet

Kommunvision

Kommunvision 2040 – Tranås tar initiativet – är vår gemensamma färdplan för framtiden. Den har formulerats tack vare ett starkt engagemang från cirka 150 kommuninvånare i olika åldrar och med skiftande bakgrund. Tillsammans har vi fångat Tranås själ, nu och för framtiden.

Året är 2040. Tranås är platsen där handlingskraft går hand i hand med en välkomnande atmosfär och en aktiv livsstil. Det är ett medmänskligt och smart samhälle, som växer på ett hållbart sätt i balans med sina naturtillgångar. Goda kommunikationer suddar ut gränser mellan stad, landsbygd och omvärld och banar väg för attraktiva boendemiljöer nära skog, sjö och öppna landskap. Det är en idealisk livsmiljö, där vi kreativa Tranåsbor med gemensamma krafter utvecklar våra styrkor och formar vår framtid.

Med visionen som utgångspunkt ska vi vidareutveckla ett hållbart och välkomnande Tranås. Tillsammans formar vi ett samhälle att vara stolta över och våra vägval äventyrar inte kommande generationers framtid.

Det här är Tranås 2040

  • En handlingskraftig kommun med minst 25 000 invånare.
  • Handlingarnas centrum – en tät och levande stadskärna.
  • En trygg livsmiljö som skapar framtidstro.
  • Nära stora städer. Bra kommunikationer kortar restiderna ytterligare till våra storstäder.
  • En förebild i medmänsklighet, mångfald och öppenhet.
  • En gynnsam bostadsmarknad med rum för alla smakriktningar.
  • Autentiska upplevelser nära sjö, skog och öppna landskap lockar besökare.
  • Skådeplats för en aktiv livsstil.
  • Ett smart och innovativt näringsliv.
  • Ett hållbart samhälle som växer i balans med sina naturtillgångar.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: