Visselblåsarfunktion

Önskar du som anställd, tidigare anställd, praktikant, leverantör eller egen­företagare som utför uppdrag åt Tranås kommun anmäla misstanke om missförhållande inom verksamheten, kan du vända dig till visselblåsar­funktionen.

När ska jag använda visselblåsarfunktionen?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse:

  • misstänkt korruption,
  • missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa,
  • brister i säkerheten på arbetsplatsen, eller
  • allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom våra verksamheter.

Hur gör jag en anmälan?

Du kan anmäla allvarliga oegentligheter muntligen, genom brev eller genom att boka ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen, som är inrättad på Höglandsförbundet.

Kontakt

Erik Selander, jurist
Telefon: 0381-67 95 08

Cecilia Ragnarsson
Telefon: 0381-67 95 07

Växel
0381-67 95 00

Postadress
Höglandsförbundet
575 80 Eksjö

Vänligen kontakta inte någon i visselblåsarfunktionen med ditt ärende genom e-post. Det anses inte säkert att hantera sekretess i vårt e-postsystem.

Senast publicerad: