Delta och påverka

Det finns flera olika sätt för dig att påverka kommunens verksamhet. Du kan lämna in synpunkter, skriva ett medborgarförslag eller ställa frågor. Du kan också kontakta våra kommunpolitiker direkt. Om du misstänker oegentligeheter inom kommunen kan du använda vår visselblåsarfunktion.