Offentliga handlingar och diarium

Information om kommunens arkiv och diarium, samt rätten att ta del av allmänna handlingar.

Enligt offentlighetsprincipen har alla medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar och/eller få en kopia av en handling. Allmänna handlingar är i regel offentliga, men i vissa fall kan möjligheten att ta del av en allmän handling begränsas via sekretess. Det innebär ett förbud mot att röja uppgifter ur handlingen, muntligen eller på annat sätt.

Allting som innehåller någon form av information, fysiskt eller digitalt, betraktas som en handling.
Det kan exempelvis vara texter, bilder, ett filmklipp eller en ljudupptagning.

En handling är allmän om den:

  • förvaras hos en myndighet – fysiskt eller digitalt
  • har inkommit till en myndighet – via exempelvis post, e-post eller besök
  • har upprättats hos en myndighet – till exempel ett färdigt protokoll eller beslut.

Det finns undantag. Säkerhetskopior och minnesanteckningar är inte är allmänna, även om handlingen i övrigt uppfyller ovanstående kritierier.

Du kan ta del av en allmän handling i original på plats, eller begära ut en kopia av handlingen. Du behöver inte uppge namn eller berätta varför du önskar ta del av handlingen. Du kan välja mellan att få handlingen skickad till dig, via mejl eller post, eller hämta den i Tranås stadshus.

Skicka din begäran via e-post: tranaskommun@tranas.se

Din begäran om att ta del av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt av kommunen. Behöver vi göra en sekretessprövning kan det ta lite längre tid.

För att täcka kostnaderna för kopiering och porto har kommunen möjlighet att ta ut en avgift. Hur stor kostnaden blir beror bland annat på hur många kopior du vill ha, eller hur mycket brevet väger.

I kommunens arkiv förvaras handlingar från Tranås kommuns olika verksamheter från 1863 fram till idag. Arkivet innehåller även dokument som rör invånarna i Tranås med omnejd, exempelvis kartor, betyg, ritningar och fotografier.

Begära ut handlingar ur kommunens arkiv

Behöver du en kopia på ditt gymnasiebetyg eller letar efter en ritning till en fastighet? Använd våra e-tjänster för att beställa handlingar från arkivet.

Beställ kopia på betyg

I kommunarkivet finns betyg från kommunal grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Beställ handlingar som rör fastigheter

Beställ handlingar som rör en viss fastighet, till exempel ritningar, kartor och tidigare bygglov.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Kommunarkivet

E-post: arkiv@tranas.se
Telefon: 0140-682 36
Öppettider: Vardagar kl. 08.00—12.00

Senast publicerad: