Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens sammanträden 2024

Mötet startar kl. 08.30.

 • 16 januari - extrainsatt kl. 08.30-12.00
 • 6 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 28 maj - extrainsatt kl. 08.30-12.00
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Den 21 augusti och 12 november sammanträder kommunstyrelsen på temat hållbarhet.

I sammanträdesportalen hittar du föredragningslistor, handlingar och protokoll. Här finns även ett kalendarium som ger en överblick över nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten.

Klicka här för att besöka sammanträdesportalen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunstyrelsen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Sekreterare

Cecilia Undfors
E-post: cecilia.undfors@tranas.se
Telefon: 0140-686 71

Senast publicerad: