Nytt bostadsområde söker namn

Ett nytt bostadsområde med fokus på villor, hållbarhet och sociala mötesplatser planeras söder om Tostås. Nu kan du vara med och ge förslag på vad det nya området ska heta!

Bostadsområdet ska formas med stor hänsyn till både social och ekologisk hållbarhet med sociala mötesplatser, möjlighet till delningsekonomi, odling, dagvattensystem och uppvärmning med förnybar energi. Ett område (se röd markering på kartan) är avsett för kommunal verksamhet som till exempel en förskola eller ett boende. Om det visar sig att det behovet inte uppstår kan marken användas till bostäder.

År 2024 kan utbyggnaden av det nya området starta. Den första etappen inriktar sig enbart på villatomter för att attrahera målgruppen 30- till 50-åringar.

- I nästa etapp får efterfrågan styra vilka boendetyper marken säljs för. Beroende på fördelning mellan villor, grupphus och flerbostadshus finns det plats för 50 till 80 bostäder, berättar Klara Nilsson, planarkitekt i Tranås kommun.

Vad tycker du att det nya bostadsområdet ska heta?

Ett förslag till detaljplan är färdigt för samråd och området går just nu under namnet ”del av Tostås 2:1”.

- Vi behöver ge området ett bra namn. Ett som passar i folkmun och gärna med en anknytning till platsen. Vi som jobbar med projektet har en del förslag men vi vill gärna ha in tips och idéer från Tranåsborna. Vi välkomnar också namnförslag på tre gator och 11-12 kvarter. Bland de inkomna förslagen hoppas vi att området kan tilldelas ett namn som sedan får följa med till nästa steg i detaljplaneprocessen, avslutar Klara.

Skicka in ditt förslag och en kort motivering till oss via e-post på tillvaxt@tranas.se eller lämna det skriftligt i förslagslådan som finns på Tranås Direkt, Storgatan 22 senast 28 februari. Tillväxtavdelningen kommer att samla in alla förslag och namnge området. När detaljplanen ska beslutas om granskning, omkring maj-juni, kommer namnen att presenteras för Bygg- och miljönämnden för att sedan godkännas när detaljplanen antas.

En karta över det nya bostadsområdet Tostås 2:1.

Skicka in ditt namnförslag

Har du en idé på vad vi ska kalla det nya bostadsområdet? Skicka in ditt förslag och en kort motivering till oss via e-post på tillvaxt@tranas.se eller lämna det skriftligt i förslagslådan som finns på Tranås Direkt, Storgatan 22 senast 28 februari.

Samrådshandlingar

Ta del av detaljplaneförslaget som är ute på samråd till 2023-02-28.
Samrådshandlingar för Tostås 2:1 Länk till annan webbplats.