Kommunens krisberedskap

Tranås kommun följer utvecklingen av den ryska invasionen av Ukraina noga i syfte att säkerställa kommunal verksamhet och alla medborgares säkerhet.

Kommunen arbetar kontinuerligt med krisberedskap och civilt försvar. I detta arbete ingår det att förbereda kommunen och invånarna för extraordinära händelser. Vi har ett väl utvecklat regionalt samarbete kring säkerhetsfrågor med veckovisa avstämningsmöten med Länsstyrelsen kring oron i öst och den ryska invasionen av Ukraina. På dessa närvarar samtliga kommuner i länet men även Försvarsmakten och regionen. Detta för att skapa en gemensam lägesbild inom länet och för att ta fram gemensamma åtgärder.

- Under pandemin har kommunen haft sin inriktning-och samordningsfunktion (ISF) aktiverad vilket betyder att förvaltningschefer samt övriga berörda parter har haft ett kontinuerligt samarbete kring frågor rörande pandemin. Detta gör att vi idag står starka inför en eventuell aktivering av ISF-funktionen på grund av oron i öst, säger kommundirektör Pär Thudeen.

Svenska kyrkan håller öppet

Svenska kyrkan i Tranås kommer att hålla öppet imorgon fredag kl. 8-18 samt lördag kl.10-16 för den som vill besöka kyrkan och tända ett ljus.

Mer om kommunens krisberedskap