Vatten och avlopp

Många som bor i Tranås kommun har kommunalt vatten och avlopp. VA-avdelningen ansvarar för att leverera rent dricksvatten och att rena avloppsvattnet i det kommunala ledningsnätet. Du som bor på landsbygden har ofta en egen brunn och enskilt avlopp.