Översvämning

Att drabbas av översvämning innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller kommunen uppväger sällan de olägenheter och skador du drabbas av. Här kan du läsa om de vanligaste orsakerna till översvämning och få tips på hur du kan göra för att minska risken för vattenläckor och källaröversvämningar. Du får också veta vad du bör göra om du ändå drabbas av översvämning.

Skydda dig mot översvämning

Vid skyfall stiger vattennivåerna i sjöar och vattendrag, vilket gör att lågt liggande hus kan drabbas av översvämning. Även vatten som rinner från omgivande markområden kan orsaka översvämningar i lågt belägna hus. Dessa översvämningar har sällan något att göra med ledningarna.

Var uppmärksam på vattenläckor

Dricksvattnet levereras under mycket högt tryck för att kunna nå alla abonnenter. Går vattenledningen sönder kan stora mängder vatten därför spruta ut. Om vattenledningen i marken är trasig kan det visa sig genom att marken blir blöt eller att den sjunker ihop. Det kan även höras ett ”brus” vid vattenmätaren inne i huset.

Läckor inne i huset kan du kontrollera genom att läsa av vattenmätaren när inget vatten tappas från någon kran. Om mätarhjulet eller siffrorna i den digitala displayen ändå rör sig är det ett tecken på en läcka. Läckan behöver inte vara ett trasigt rör. Det kan vara en droppande kran eller en läckande toalett.

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt för avläsning och byte. Du ansvarar för att skydda den mot kyla och skador.

Minska risken för vattenläckor

Det här kan du göra för att minska risken för vattenläckor:

 • Montera en vattenfelsbrytare direkt efter vattenmätaren. Den stänger av vattnet om det börjar läcka.
 • Byt ut äldre vatteninstallationer som vattenledning, disk- eller tvättmaskiner som är i dåligt skick.
 • Vatteninstallationer ska utföras enligt branschregler Säker Vatten-installation.
 • Stoppa vattentillförseln genom att stänga en ventil vid vattenmätaren om huset lämnas tomt en längre tid.
 • Stäng ventilerna vid disk- och tvättmaskiner när maskinerna inte används.

Om du drabbas av översvämning

Undvik allt för påkostad inredning och förvara inte dyrbar utrustning och värdefulla inventarier i källaren. Ha ett källargolv av fukttåligt material, till exempel klinker.

Är olyckan framme och det börjar tränga upp vatten ur golvbrunnar eller toaletter finns det flera saker du bör göra:

 • Bryt all elektrisk ström. Se dock till att eventuell dräneringspump blir strömförsörjd så att den inte stannar.
 • Stäng ventiler på avloppsledningen om det finns sådana.
 • Försök begränsa inflödet genom att täcka golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt föremål på dem.
 • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
 • Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna!
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Dokumentera eventuella skador genom att exempelvis fotografera.
 • Kontakta VA-huvudmannen snarast.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

E-post: vaavfall@tranas.se

Miljöingenjör
Telefon: 0140-681 40

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: