Sophämtning

Alla som äger ett hus måste ha sophämtning. I sopkärlet lägger du hushållssopor och gröna påsen. Förslut alla påsar väl och knyt med dubbelknut. Kom ihåg att ställa ut ditt sopkärl senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

De flesta hushåll har sophämtning varannan vecka. Sopbilen kommer samma veckodag, antingen udda eller jämna veckor hela året. I samband med helgdagar kan sophämtning ske någon annan veckodag.

Dagar för sophämtning 2024


Hushållsavfallet hämtas av kommunens avfallsentreprenör JRAB. Ring dem om sopbilen har missat att hämta dina sopor.

Telefon: 0140-187 90

Sopkärlen för villa hushåll finns i storlekarna 190 liter och 240 liter. Kontakta kundservice hos Tranås Energi om du vill byta storlek på ditt sopkärl.

Du som har lite sopor och komposterar allt matavfall i din egen trädgård kan beställa hämtning en gång i månaden istället för varannan vecka.

För att få förlängt hämtningsintervall måste du anmäla din kompost till bygg- och miljöförvaltningen. Du ska se till att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis dålig lukt eller skadedjur vid komposten. Du ska också ha möjlighet att använda kompostjorden på din tomt.

Om du inte kommer bo i ditt hus på minst 6 månader kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Det innebär att kärlet inte töms under den tiden som du har angett. Kommunen kan godkänna uppehåll i hämtningen högst två år i taget. Efter två år måste du ansöka på nytt.

Gäller din ansökan 6-12 månader så skickas den till Avfallsavdelningen via kontakt nedan. Avser din ansökan 1 till 2 år så ansöker du genom att fylla i blanketten Ansökan om förlängt hämtningsintervall, uppehåll eller befrielse från sophämtning och skicka den till bygg- och miljöförvaltningen.

Det är svårt att bli befriad från sophämtning. Det krävs att inget avfall uppkommer eller att du själv kan ta hand om ditt avfall utan att det riskerar att påverka människors hälsa eller miljön.

Fyll i blanketten Ansökan om förlängt hämtningsintervall, uppehåll eller befrielse från sophämtning och skicka den till bygg- och miljöförvaltningen.

Kontakta kundservice hos Tranås Energi om du har frågor om din faktura eller avgiften för sophämtning.

När du har sålt ditt hus ska du anmäla ägarbyte till kundservice hos Tranås Energi, för att du inte längre ska få sophämtningsfakturor för ditt gamla boende.

Vid ägarbyte ska du meddela:

  • din nya adress
  • vem som har tagit över fastigheten
  • vilket datum ägarbytet sker.

Du som har byggt nytt hus ska anmäla sophämtning till kundservice hos Tranås Energi.

Du kan ansöka om att dela sopkärl med en eller flera grannar om ni har samma abonnemangstyp och hämtningsperiod. Varje hushåll får som mest slänga 95 liter avfall mellan hämtningstillfällena.

Kontakta Avfallsavdelningen för att ansöka om delat sopkärl.

Kontakt

Vid frågor angående ditt abonnemang, din faktura eller flyttanmälan ska du kontakta Tranås Energis kundtjänst. Frågor rörande kompostering av matavfall, uppehåll i hämtning och befrielse från sophämtning besvaras av bygg- och miljöförvaltningen. Om sopbilen har missat att töma ditt kärl eller om ditt kärl är trasigt ringer du direkt till kommunens avfallsentreprenör JRAB.

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallsstrateg
Telefon: 0140-683 41

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: