Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av vägar, gångbanor och allmänna platser. Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla fritt från snö och is på trottoaren utanför din tomt.

Snöröjning

Snöröjningen startar normalt när det kommit 4–6 centimeter nysnö. På helger startar snöröjningen oftast vid 6–8 centimeter nysnö. Vi brukar vänta med att ploga tills det har slutat snöa. Gång- och cykelvägar, huvudstråk och de centrala delarna är prioriterade.

Personal från gatuavdelningen sköter snöröjningen på kommunala gator och allmänna platser, tillsammans med entreprenörer. Det är lättare att röja snö när det är lite trafik. Därför plogar vi helst tidigt på morgonen.

Snövallar

Snö som skottas bort från trottoarer och gator bildar snövallar. Snövallarna ska om möjligt ligga lika mycket på vägbanan som på trottoaren, så att kantstenen hamnar mitt i snövallen.

I gatukorsningar blir snövallar ett problem eftersom de skymmer sikten. Vi försöker lösa det så fort som möjligt och prioriterar centrala delar och trafiktäta områden.

Halkbekämpning

Vid halkbekämpning använder vi tumlat bergkross för att sanda vägarna. Vägsalt använder vi bara om det är extremt halt och vid temperaturer ner till 6 minusgrader. Vi saltar bara prioriterade vägar. I undantagsfall kan även övriga vägar saltas om det behövs ur trafiksäkerhetssynpunkt. Exempel på extrem halka är barfrost, underkylt regn eller små mängder snö som packas till ett tunt lager is.

Fastighetsägares ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla gångbanor vid din fastighet fri från snö och is. Du ska skotta bort snö och halkbekämpa när det behövs. Du kan hämta sand från vintersandlådor som finns utställda runtom i kommunen.

Kontakt

Gatuavdelningen

E-post: gatuavdelningen@tranas.se

Driftfrågor arbetsledare
Telefon: 0140-682 57

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: