Latrinhämtning

Du som har torrtoalett med latrintunna kan beställa hämtning av latrin. I latrinkärlet får det endast finnas kiss, bajs och toalettpapper. Placera inte någon påse eller säck invändigt i tunnan.

Latrin hämtas endast efter beställning. Du får inte själv köra ditt latrinkärl till Norraby återvinningscentral.

Beställ hämtning av latrin

Ring Tranås Energis kundservice för att beställa hämtning av ditt latrinkärl. Ange ditt etikettnummer i samband med beställningen. Beställ senast fredagen före hämtningsveckan. Du kan beställa hämtningar för flera veckor åt gången.

Förbered inför hämtningen

När det är dags för hämtning behöver du förbereda så här:

  • Ställ fram ditt kärl senast måndag kl. 06.00 den vecka som du beställt hämtning. Se till att tunnan är ordentligt stängd med det tillhörande locket.
  • Märk kärlet med etiketten ”Latrin 2024” och ställ det väl synligt vid tomtgränsen, eller på samma ställe där ditt hushållsavfall hämtas. Kärl som saknar kupong för innevarande år hämtas inte.

Avgift för latrinhämtning

Ett latrinkärl kostar 707 kronor inklusive moms. Priset inkluderar både hämtning och behandling. Du köper latrinkärl och kuponger på samma ställe. Kupongerna kan du endast använda under innevarande år. Oanvända kuponger återlöses inte.

Här kan du köpa latrinkärl och kuponger

Circle K Tranås

Mjölbyvägen 1
573 33 Tranås

Telefon: 0140-149 03

Kåhres Livs och Bensin i Gripenberg

Jönköpingsvägen 66
573 92 Tranås

Telefon: 0140-600 32

Ta hand om latrin själv

Om du själv vill kompostera och ta hand om ditt latrin ska du anmäla detta till bygg- och miljönämnden. Använd blanketten Anmälan om kompostering Pdf, 180 kB.. På Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du tar hand om urin eller latrin själv på din tomt.

Kontakt

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallsstrateg
Telefon: 0140-683 41

Senast publicerad: