Hushållsavfall

Hushållsavfall är matavfall och restavfall som du slänger i ditt vanliga sopkärl. Fett som blivit över vid matlagningen kan du samla upp med miljötratten och lämna till återvinningscentralen.

Hämtning av hushållsavfall

Alla som äger ett hus måste ha hämtning av hushållsavfall. Hushållsavfall är det som blir kvar när annat har sorterats ut och kallas även restavfall.

Exempel på restavfall är:

  • blöjor och bindor
  • kuvert och post-itlappar
  • torrt hushållspapper
  • blommor
  • pennor
  • tops
  • diskborstar och tandborstar

I sopkärlet lägger du soppåsar med restavfall och gröna påsen med matavfall. Knyt dubbelknut på alla påsar. Inget avfall får ligga löst i sopkärlet.

Hushållsavfallet hämtas av kommunens avfallsentreprenör JRAB och sorteras optiskt när det kommer till avfallsanläggningen. Matavfallet i gröna påsen blir till biogas och biogödsel och det övriga restavfallet blir energi för fjärrvärme och el.

Samla in matavfall med gröna påsen

Fruktskal, kaffesump, kött- och fiskben och andra matrester slänger du i gröna påsen. När påsen är full knyter du ihop den med dubbelknut och slänger i den vanliga sopkärlet tillsammans med restavfall.

Matavfall och gröna påsen

Sortera ditt avfall

Lämna förpackningar av glas, plast, metall och papper samt tidningar på närmaste återvinningsstation. Förpackningarna och tidningarna återvinns och ska inte slängas i restavfallet.

Återvinningsstationer i Tranås kommun

Spola inte ner matfett i avloppet

Använd miljötratten för att samla upp matfett eller olja som blivit över vid matlagningen.

Miljötratten

Kontakt

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallsstrateg
Telefon: 0140-683 41

Senast publicerad: