Vedeldning

Att elda med ved i kamin, spis eller kakelugn är trevligt. Det kan också vara ett sätt att värma ditt hus och producera varmvatten. Vedeldning kan dock störa omgivningen. Därför är det viktigt att du tar hänsyn till grannar och miljön när du eldar.

Om vedeldning är den primära värmekällan i ditt hus måste du ha en miljögodkänd panna. Vedpannan ska vara kopplad till en ackumulatortank som kan ta hand om värmen.

Elda på rätt sätt

Genom att elda på rätt sätt kan du minska utsläppen av luftföroreningar som kan skada miljön och människors hälsa. Du minskar också risken för bränder. Använd torr ved när du eldar och se till att lufttillförseln är tillräcklig. När elden har brunnit ut ska du ta hand om askan på ett säkert sätt.

Naturvårdsverkets vägledning om vedeldning Länk till annan webbplats.

Brandskyddsföreningens råd om vedeldning Länk till annan webbplats.

Elda bara med rena träbaserade bränslen

Du får bara använda ved och vedbaserade bränslen när du eldar. Du får inte elda avfall, till exempel:

  • hushållsavfall
  • plast
  • målat eller tryckimpregnerat virke
  • spånskivor eller liknande material.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: