Slamavvattning

Slamavvattning av trekammarbrunnar är ett bättre alternativ för miljön än traditionell heltömning med slambil.

Fördelarna med slamavvattning är:

  • att du behåller mikrofloran i din slambrunn
  • minskade transporter
  • minskad stötbelastning till Tranås reningsverk.

Frågor och svar om slamavvattning

I första hand tömmer vi alla trekammarbrunnar med slamavvattningsbilen. Ibland kan det finnas skäl till att slamtömning sker med vanlig slambil, till exempel att slamavvattningsbilen är på service eller under intensiva perioder då flera slambilar är ute samtidigt.

Vi använder en bil med två tankar. Brunnens topp- och bottenskikt sugs in i en tank, den övriga vattenfasen i den andra tanken. Vattenfasen återförs sedan till din slambrunn.

Vattenfasen återförs för att förbättra brunnens funktion. De mikroorganismer som finns i brunnen återförs och nedbrytningsprocessen kan snabbt komma i gång igen, vilket minskar belastningen på närmiljön. Eftersom vätskan återförs minskar även transporterna för slambilen och leder till minskad klimatpåverkan.

Vi påbörjar och avslutar avvattningen vid din brunn. Det innebär att du i stort sett får ditt eget vatten i retur.

Ja, det är normalt att ett flytslam bildas. Vätskan innehåller mycket syre när den återförs, vilket innebär att biomassan klumpar ihop sig och bildar flytslam. Tjockleken kan variera, men cirka 5 centimeter är normalt. Flytslammet brukar normalt försvinna inom en månad i andra och tredje kammaren.

Så länge du har ett T-rör i din slambrunn påverkas inte din bädd negativt. Det kan följa med en del slam direkt efter tömning men de marklevande organismerna kan hantera den tillfälliga överproduktionen. Ditt T-rör hindrar den största delen av flytslammet att gå vidare till den efterföljande reningen.

Ja, det kan förekomma, då vissa partiklar kan följa med vattnet ut direkt när nivån går upp efter tömning.

Det tar cirka ett dygn för de fina partiklarna att klumpa ihop sig och flyta upp till ytan. Normal användning av vattnet är okej, men undvika gärna att tvätta många maskiner eller tappa ur ett stort badkar med vatten under det första dygnet.

Slammet töms vid Tranås reningsverk. Slam från kretsloppsanpassade avlopp töms i kretslopps­anläggningen vid Kappetorp.

Kontakt

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallschef
Telefon: 0140-683 54

Senast publicerad: