Häckar och buskage

Varje år skadas människor i trafiken på grund av dålig sikt. Håll växtligheten på din tomt i trim så minskar du risken för olyckor. Klipp häckar, buskar och träd så att de inte skymmer sikten för förbipasserande.

Som fastighetsägare ansvarar du för att din häck och dina buskar eller träd inte skymmer sikten vid utfarter eller korsningar. Växtligheten får heller inte skymma lyktstolpar eller vägmärken. Genom att hålla din tomt i vårdat skick minskar du risken för olyckor.

Du som har tomt intill gata

Om du har häckar, buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 meter
  • över cykelväg, minst 3,2 meter
  • över körbana, minst 4,6 meter.

Plantera på rätt ställe

Plantera helst buskar minst 0,6 meter från tomtgränsen och träd minst 2 meter in. På så sätt minskar du risken att de hänger ut över tomtgränsen och skymmer sikten för trafikanterna.

Du som har utfart mot gata

Om du har utfart mot gatan får häckar och buskar inte vara högre än 80 centimeter inom en sikttriangel på 2,5 meter.

Du som har hörntomt

Vid hörntomter ska buskar och häckar vara lägre än 80 centimeter, minst 10 meter åt vardera hållet från hörnet. Det gäller oavsett om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata.

Träd och buskar växer

Föreställ dig hur träden och buskarna kommer utvecklas några år framåt redan när du planterar dem. Placera dem tillräckligt långt från vägen så att de inte riskerar att skymma sikten när de har nått sin fulla storlek.

Växter brer ut sig olika mycket beroende på vilken art du väljer, hur du sköter dem och vilken klimatzon och jordmån som finns på din tomt. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få skötselråd och tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt.

Kontakt

Gatuenheten

E-post: gatapark@tranas.se

Kundtjänst
Måndag - fredag 8.00-12.00
Telefon: 0140-683 45

Avdelningschef
Telefon: 0140-681 87

Trafikingenjör
Telefon: 0140-686 84

Senast publicerad: