Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska göras i de flesta lokaler och bostäder för att säkerställa att ventilationen fungerar och att inomhusklimatet är bra. Ventilationssystemet ska kontrolleras innan det tas i bruk första gången och därefter regelbundet med olika intervall, beroende på vilken typ av byggnad det är

Du som fastighetsägare ansvarar för att obligatorisk ventilationskontroll blir gjort. Du ska anlita en certifierad funktionskontrollant och ansvarar för att rätta till eventuella fel och brister som upptäcks vid kontrollen.

Efter besiktningen skriver kontrollanten ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska också ge förslag på åtgärder som kan minska ventilationens energiförbrukning utan att det ger sämre inomhusklimat.

Besiktningsintervall

  • En- och tvåbostadshus: Kontrolleras innan ventilationssystemet tas i bruk första gången. Ingen ytterligare kontroll behövs.
  • Förskolor, skolor och vårdlokaler: Vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontors- och personalutrymmen i industrilokaler: Vart tredje eller sjätte år, beroende på vilken typ av ventilationssystem som används.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: