Tranås vattenverk

I Tranås kommer det kommunala dricksvattnet från sjön Sommen. Via en grundvattentäkt med konstgjord infiltration renas vattnet innan det pumpas upp till Tranås vattenverk.

Vattnet från Tranås vattenverk kommer från en grundvattentäkt med konstgjord infiltrationsanläggning. Dricksvattnet tas från sjön Sommen och filtreras igenom bottensediment och marklager. Vattnet renas från järn, mangan och humus genom oxidation och filtrering i grusformationen innan det pumpas upp till Tranås vattenverk.

På vattenverket finns långsamfilter, som är ett stort sandfilter. Där filtreras vattnet ytterligare en gång samtidigt som det sker en biologisk rening. Den biologiska reningen är ett extra skydd mot oönskade bakterier och parasiter.

Vid Tranås vattenverk passerar råvattnet först ett UV-ljus, därefter tillsätts kemikalier för att desinficera vattnet innan det distribueras ut i ledningsnätet. Desinfektion är nödvändigt för att förhindra spridningen av smitta och behålla vattnets goda kvalitet i hela ledningsnätet.

Kontakt

VA- avdelningen

E-post: va@tranas.se

Enhetschef VA-verk
Telefon: 0140-688 43

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: