Boendemiljö

En bra inomhusmiljö är viktig för att undvika hälsoproblem. Temperatur, luft, buller, drag och ventilation är faktorer som påverkar boendemiljön.

Din inomhusmiljö

En bostad ska ge ett gott skydd mot värme, kyla, luftföroreningar, drag, fukt, buller, radon och andra liknande störningar. Den ska ha god ventilation, släppa in tillräckligt med dagsljus, hållas uppvärmd och ha tillgång till vatten. Bostaden ska också ge möjlighet till en god personlig hygien.

Du som villaägare ansvarar för din boendemiljö och att åtgärda eventuella problem. Om du bor i lägenhet är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för inomhusmiljön.

Störningar i din boendemiljö

Om du upplever problem eller störningar med din inomhusmiljö som påverkar din hälsa negativt, ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om det är en granne som orsakar störningen bör du prata med honom eller henne i första hand.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om problemen fortsätter. Vi gör en bedömning av ärendet och bygg- och miljönämnden kan ställa krav på åtgärder med stöd av miljöbalken.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: