Ansöka om planbesked

Om du vill genomföra ett byggprojekt som kräver att kommunen upprättar, ändrar eller upphäver en detaljplan ska du ansöka om planbesked.

Tillväxtavdelningen bedömer om kommunen ska inleda ett planarbete eller inte. Vi fattar beslut inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om vi säger ja till att inleda detaljplanearbetet meddelar vi en tidpunkt när detaljplanen kan tänkas vara klar. Om vi säger nej till att ta fram en detaljplan ger vi en skriftlig motivering till varför. Du kan inte överklaga beslutet.

Boverket om planbesked Länk till annan webbplats.

Ansök om planbesked

Ansök om planbesked via kommunens e-tjänst. Om du saknar e-legitimation kan du istället fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om planbesked”.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Telefon: 0140-682 90

Senast publicerad: