Grundskola och fritidshem

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år omfattas denne av skolplikten och ska gå i skolan. Här kan du läsa om grundskolor, anpassad grundskola och fritidshem i Tranås kommun, läsårstider, matsedel, skolskjuts och rätten till modersmålsundervisning.